BGProduct naslovna
BG Produkt separator

Uslovi korišćenja

Korišćenje ovog web sajta (www.bgprodukt.rs) koji je u vlasništvu kompanije BG Produkt dozvoljeno je isključivo na osnovu dole navedenih Uslova korišćenja.

Kompanija BG Produkt obezbeđuje određene informacije koje je moguće dobiti na poziv ili ih možete direktno pregledati na BG Produkt web sajtu.

Kompanija BG Produkt zadržava sva prava da ukine sadržaje na BG Produkt web sajtu u delovima ili u celini. Usled određenih karakteristika interneta i računarskih sistema, kompanija BG Produkt ne preuzima odgovornost za neometan pristup i stalnu dostupnost BG Produkt web sajta.

Sav sadržaj na web sajtu kao što su tekstovi, fotografije, kao i ostali multimedijalni sadržaj i fajlovi, u vlasništvu je kompanije BG Produkt i izričito je zabranjeno korišćenje istih ili bilo kojih delova, bez pismenog odobrenja BG Produkt-a.

Obaveze korisnika web sajta

Tokom posete BG Produkt web sajtu, korisnik je dužan da se ponaša na način koji:
– ne krši konvencije, zakone za zaštitu komercijalne svojine, zakone o autorskim pravima i srodne zakone o imovinskim i pravima;
– ne omogućuje prenos virusa, tzv. „trojanaca“ i drugih potencijalno štetnih računarskih programa.
– ne podstiče slanje reklama, neželjenih e-mail poruka (tzv. „spam“), lančanih pisama, lažnih upozorenja na viruse, zlonamerni softver i slično, kao ni poziva na učešće u kockarskim i sličnim igrama, takmičenjima, nagradnim i piramidalnim igrama i sličnim aktivnostima.

Kompanija BG Produkt zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez obaveštenja blokira pristup www.bgprodukt web sajtu ili određenim delovima, posebno ukoliko korisnik ne postupa u skladu sa obavezama koje proističu iz ovih Uslova korišćenja.

Veze ka drugim web lokacijama

Na BG Produkt web sajtu mogu se nalaziti hiperlinkovi ka sajtovima trećih strana ili ka web sajtovima društvenih mreža. Kompanija BG Produkt ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih web sajtova jer nema kontrolu nad tamo iznetim informacijama i ne može se smatrati odgovornom za dostupan sadržaj i informacije. Korisnik koristi ovakve web sajtove na sopstveni rizik.

Odgovornost za pravne ili činjenične greške

Informacije koje su dostupne na BG PRODUKT web sajtu treba koristiti samo kao primer, dok se specifikacije i opisi tehničkih karakteristika proizvoda ponekad mogu razlikovati u pojedinačnim slučajevima, npr. zbog izmena na proizvodu ili zbog eventualnih štamparskih grešaka, kao i zbog eventualnih grešaka prilikom postavljanja informacija na web sajt bgprodukt.rs. Zbog toga je neophodno da pravno obavezujuća svojstva i karakteristike proizvoda budu precizno ustanovljene sa kompanijom BG Produkt pri kupovini proizvoda ili u bilo kom drugom slučaju.

Zaštita podataka i privatnosti

Kompanija BG Produkt poštuje važeće zakonske propise o zaštiti podataka o ličnosti, kao i sopstvenu politiku privatnosti u prikupljanju, korišćenju i obradi ličnih podataka. Politiku privatnosti kompanije BG Produkt moguće je pogledati na stranici Politika privatnosti koja se nalazi na bgprodukt.rs web sajtu.

Promena Uslova korišćenja

Bg Produkt zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove Uslove korišćenja. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na web sajtu www.bgprodukt.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti bgprodukt.rs web sajt i pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi bgprodukt.rs web sajt nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Robne marke

"BG Produkt 1996" kao uspešna kompanija u svojoj oblasti, svoje proizvode pakuje pod imenima poznatih domaćih i stranih robnih marki.

Robne marke Robne marke Robne marke Robne marke Robne marke Robne marke Robne marke Robne marke
Scroll